SAMS 1.01


 

SAMS 1.01

SAMS 1.01SAMS 1.01, Safety Attitude Management System werd ontwikkeld door DISC Belgium bvba. Dit systeem draagt welzijn hoog in het vaandel en wenst veiligheid en veilig gedrag actief te versterken binnen een organisatie. 
SAMS 1.01 is bedoeld als ondersteunend veiligheidsprogramma binnen uw bedrijf. SAM (Safety and Me) is hierbij het centrale punt in uw campagne, een middel om een gemeenschappelijk preventie- en veiligheidsgevoel te creëren ter ondersteuning van een dynamisch risicobeheersingsysteem.
SAMS 1.01 is een nieuw "veiligheidsattitudebeheers"-programma dat een dynamisch veiligheidsproces stimuleert binnen alle geledingen van het bedrijf.

Doelstellingen SAMS 1.01

 • De kans op incidenten verminderen Vanuit “veiligheid als bedrijfswaarde”
 • een veilige attitude bevorderen door het beklemtonen en belonen van veilig (=positief) gedrag en het onder de aandacht brengen van risicogedrag.
 • Praktische ondersteuning bieden aan een dynamisch preventie- en veiligheidsbeleid zonder overlapping met taken en verantwoordelijkheden van CPBW of IDPBW (CPBW= Comité Preventie en Bescherming op het Werk – IDPBW= Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk)
 • Een praktisch beheersbaar antwoord bieden indien het bedrijf dient te voldoen aan de vereisten van de vraag 4.2 van VCA 2008 (VCA= VeiligheidsChecklist voor Aannemers)
 • Een werkomgeving creëren waarin iedereen de kans krijgt veilig te werken
 • Veiligheid als onderdeel van het werk zien in plaats van een bijkomende vereiste

De kans op incidenten verminderen

 • Ongevallen voorkomen door Het (h)erkennen van veilig gedrag t.o.v. risicogedrag 
 • De positieve veiligheidsattitude te verwerven 
 • Het veilige gedrag op alle niveaus te bekrachtigen 
 • Door het vormen van een SAM werkgroep en de implementatie van een aantal werkmodules (Safe Action Modules) op de werkvloer die de gevaren identificeren en de risico’s aanduiden en input geven om verdere acties te stellen.
   

Voor wie

Voor alle bedrijven die veiligheid in het hart dragen en ongevallen wensen te minimaliseren
 

Rol DISC Belgium

SAMS programma ter beschikking stellen en implementeren binnen de betrokken organisatie.

Ik ben wel benieuwd of SAMS 1.01 iets is voor ons bedrijf.

Neem contact met mij op