VCA

VCA (Veiligheid Checklist Aannemer) is een kwaliteitssysteem voor veiligheid en biedt een antwoord voor het structureel beheersen en documenteren van het omgaan met veiligheid binnen uw bedrijf. 
Steeds vaker verplichten opdrachtgevers hun aannemers en dienstverleners aantoonbaar aandacht te besteden aan veiligheid. Geen zorg voor veiligheid betekent minder opdrachten. VCA is een manier om aan te tonen dat structureel een veiligheidsbeleid gevoerd wordt binnen een bedrijf. Ook al is VCA niet wettelijk verplicht, in veel industrieën wordt dit reeds als een algemene vereiste erkend.

Doelstelling VCA

Op een structurele manier vastleggen hoe met veiligheid omgegaan wordt binnen uw bedrijf.

Voor wie

Voor alle aannemende partijen; volgens de categorie van uw bedrijf hebt u twee VCA keuzemogelijkheden:

  • VCA* is bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 werknemers. 
  • VCA** is bedoeld voor bedrijven met 35 werknemers of meer en ook de kleinere bedrijven die werken met onderaanneming
  • U als opdrachtgever bepaalt welk VCA-certificaat U dient te hebben!

Rol DISC Belgium

DISC Belgium begeleidt  bedrijven bij de opstelling van het dossier voor de VCA-certificatie, de  aanvraag bij een accreditatiefirma naar keuze.  
Dit betekent onder andere:

  • Inventarisatie van de reeds bestaande werkwijze – procedures en documenten. 
  • Opstellen van een organisatieplanning met de verschillende stappen.
  • Opstellen van een beleidsverklaring en bijhorend actieplan. 
  • Het opstarten van een VCA-systeem conform de voorschriften. 
  • Het uitvoeren van een pré-audit conform de voorschriften van VCA. 
  • Nakijken in hoeverre de reeds opgestelde documenten overeenkomen met de VCA-eisen. 
  • Het organiseren van de eerste directiebeoordeling.

Ja, ik heb meer informatie nodig over VCA en de begeleiding ervan.

Neem contact met mij op!